Persienner

Utvendige persienner er en effektiv, og i tillegg den mest estetiske form for utvendig solskjerming.

Når persiennene ikke er i bruk er de i skjult i kassetter som kan tilpasses byggets farge, og blir en naturlig del av fasaden.

Persiennene kan betjenes manuelt, manuelt ved motor, eller helautomatisk ved hjelp av forhåndsinnstilt automatikk, vind- og solsensorer.

Våre persienner er produsert for å tåle norsk klima med store variasjoner i temperatur, fuktighet og vind.